• English
  • Eesti
UudisedUudised

Apteegistatistika 2016. aasta ülevaade

08.05.2017
Printer-friendly version

Valminud on apteegistatistika 2016. aasta ülevaade, mis on leitav siit

Apteegistatistika põhineb apteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Alates 2015. aastast on andmed esitatud põhi- ja haruapteekide kohta eraldi, seetõttu on maakondlikud andmed varasemate aastatega võrreldes täpsemad. Haruapteek võib asuda põhiapteegist erinevas maakonnas või linnas, seetõttu on nii põhiapteeke kui haruapteeke vaadeldud iseseisva üksusena. Üldapteekide ja veterinaarapteekide andmed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide puhul ei ole käibemaksu arvestatud.

Täpsem info apteegistatistika kohta Ravimiameti e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.