• English
  • Eesti

Ravimite Isoptin retard 120 mg, Elosalic ja Breso tarneraskused

05.04.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare GmbH on teatanud ravimi Isoptin retard 120 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine verapamiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni alguseni. Apteekides on saadaval Isoptin retard 240 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid ja Verapamil-ratiopharm 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja on teatanud ravimi Elosalic 1 mg/50 mg/g salvi (toimeained mometasoon ja salitsüülhape) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni alguseni. Eestis ei turustata teisi ravimeid, mis sisaldaksid sama toimeainete kombinatsiooni. Patsiendid peaksid vajadusel ravi jätkamise osas pöörduma oma raviarsti poole.

Müügiloa hoidja UAB Norameda teatas ravimi Breso 50 mcg/annuses ninasprei (toimeaine mometasoon) tarneraskusest, mille kestus ei ole hetkel teada. Apteekides on praegu veel ravim saadaval, samuti on saadaval mometasooni sisaldavad ninaspreid Nasometin ja Nasonex.