• English
  • Eesti

Ravimite Somavert, Mycophenolate Mofetil Accord, Risperidone Accord 1 mg, Quetiapine Accord 200 mg ja Anastrozole Accord 1 mg tarneraskused

04.04.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Ltd. teatas ravimi Somavert 20 mg süstelahuse pulbri ja lahusti (toimeaine pegvisomant) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli keskpaigani. Saadaval on Somavert 10 mg ja Somavert 15 mg.


Müügiloa hoidja Accord Healthcare Limited esindaja on teatanud järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletid (toimeaine  mükofenoolhape). Tarneraskus kestab eeldatavasti mai keskpaigani. Teised mükofenolaate sisaldavad ravimid on apteekides saadaval.
  • Risperidone Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine risperidoon). Tarneraskus lõpeb eeldatavasti juuli alguses. Apteekides on jätkuvalt saadaval Risperidone Accord teised tugevused ja risperidooni sisaldavad preparaadid teistelt müügiloa hoidjatelt.
  • Quetiapine Accord 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine kvetiapiin). Tarneraskus kestab mai lõpuni. Apteekides on saadaval teised kvetiapiini sisaldavad ravimid.
  • Anastrozole Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine anastrosool). Tarneraskus kestab 2018. a jaanuarini. Teised anastrosooli sisaldavad ravimid on apteekides saadaval.