• English
  • Eesti

    Ravimi Raniberl 300 mg turustamine lõpetatakse

    04.01.2018
    Printer-friendly version

    Müügiloa hoidja Berlin-Chemie AG (Menarini Group) esindaja teatas ravimi Raniberl 300 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine ranitidiin) turustamise lõpetamisest Eestis. Teised sama toimeainega preparaadid on apteekides saadaval.