• English
 • Eesti

  31. jaanuari infopäeva materjalid

  05.02.2013
  Printer-friendly version

  Möödunud nädalal korraldas Ravimiamet ravimi müügiloa hoidjatele infopäeva ravimiohutusega seotud seadusemuudatuste tutvustamiseks. Infopäev toimus Tartus ning sellel osales kokku 70 inimest.

  Infopäeva ettekanded:

  1. MLH-te ja Ravimiameti kohustused seoses direktiivi ülevõtmisega juulis 2012
  2. Müügiloa saamise järgne mittesekkuv ohutusuuring
  3. Perioodilised ohutusaruanded
  4. Ravimite kõrvaltoime teatiste esitamine
  5. Ravimiohutus ja muudatused
  6. Ravimite reklaamist

  Lisainfo info@ravimiamet.ee.