• English
  • Eesti

Humira 40 mg/0,8 ml süstelahuse viaalide, Marcaine 5 mg/ml, Marcaine Adrenaline 5 mg/ml + 5 mcg/ml ja Marcaine Spinal 5 mg/ml süstelahuste turustamine lõpetatakse

06.07.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG esindaja teatas ravimi Humira 40 mg/0,8 ml süstelahuse viaalide (toimeaine adalimumab) turustamise lõpetamisest. Jätkub Humira teiste pakendite turustamine ning alates juuli teisest nädalast on saadaval ka Humira 20 mg/0,2 ml süstelahus süstlis.

 

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest Eestis:

  • Marcaine 5 mg/ml süstelahus (toimeaine bupivakaiin)
  • Marcaine Adrenaline 5 mg/ml + 5 mcg/ml süstelahus (toimeained bupivakaiin ja epinefriin (adrenaliin))
  • Marcaine Spinal 5 mg/ml süstelahus (toimeaine bupivakaiin)

Saadaval on teise tootja bupivakaiini 5 mg/ml süstelahus, kuid teisi bupivakaiini ja epinefriini kombinatsioonpreparaate Eestis ei turustata.