• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades

13.07.2018
Printer-friendly version

Täna avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri määruse muudatus, millega täpsustatakse õigusselguse huvides narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirju. I nimekirjas loetletakse konkreetsed tetrahüdrokannabinooli isomeerid, mis koos oma stereokeemiliste teisenditega kuuluvad I nimekirja. Muudatus on kooskõlas ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirjadega. III nimekirjas täpsustatakse tetrahüdrokannabinooli isomeeri nimetust järgmiselt: delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinool, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool).

Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast ning jõustub 16.07.2018.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140.