• English
  • Eesti

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. ravimite tarneraskused

10.07.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Valproate sodium Sandoz 500 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine valproehape). Tarneraskus kestab eeldatavasti septembri keskpaigani 2018. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.
  • Telmisartan Sandoz 40 mg tabletid (toimeaine telmisartaan). Tarneraskus kestab eeldatavasti augusti keskpaigani 2018. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.
  • Coxitor 60 mg, 90 mg ja 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine etorikoksiib). Tarneraskuse kestus ei ole teada. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.