• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muutused tegevuslubade registris

05.07.2018
Printer-friendly version

Teade on mõeldud tegevuslubade registris muudatuste jälgimise lihtsustamiseks. Andmed kehtivate tegevuslubade kohta on kättesaadavad tegevuslubade registrist.

I Ravimiameti peadirektori otsustega toimuvad/on toimunud tegevuslubade registris järgnevad muudatused:

1. Muudeti andmeid järgmistel tegevuslubadel

- seoses apteegi juhataja vahetumisega
Osaühing EUROAPTEEK Siili Apteek alates 01.07.2018
Anne Apteegid OÜ Balti Jaama Turu Apteek alates 17.07.2018
BENU Apteek Eesti OÜ Narva Kesklinna Apteek alates 05.07.2018

- seoses apteegi juhataja vahetumisega ja majandustegevuse ajutise peatamisega alates 01.07.2018
Osaühing EUROAPTEEK Pae Apteek (majandustegevus peatatud 01.07.2018-31.12.2018)

- seoses haruapteegi tegevuse lõpetamisega alates 01.07.2018
Osaühing EUROAPTEEK Annelinna Apteek (haruapteegi Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond tegevuse lõpetamine)
osaühing Kogu Pere Apteek Puhja Apteek (haruapteegi Ulila alevik, Elva vald, Tartu maakond tegevuse lõpetamine)

- seoses äriühingu ümberkujundamisega alates 05.07.2018
OSAÜHING PHARMAC Pärnu Linnaapteek
Osaühing Pharmac MS (ravimite hulgimüük ja tootmine)

-  seoses pädeva isiku vahetumisega ja kõrvaltingimuse lisandumisega
Vitapharma Eesti OÜ alates 01.07.2018

-  seoses tegevusloa omaja ja ettevõtte nime ning tegutsemiskoha muutusega
DAAAK Pharma Int. AS alates 21.06.2018 (endine MN Pharm AS)

- seoses muutustega pädevate isikute osas
PharmaSynth AS alates 01.07.2018
PharmaEstica Manufacturing OÜ alates 05.07.2018


2. Anti välja üldapteegi tegevusluba

OÜ KONVALLARIA Viru Puiestee Apteek alates 01.07.2018 (uus apteek)
MAPharm OÜ Hiiu Rimi Apteek alates 21.06.2018 (uus apteek)
VITALUMEN PHARM OÜ Narva Maksimarketi Apteek alates 05.07.2018 (uus apteek)
OÜ Pharmandia Jõgeva Euroapteek alates 01.07.2018 (juhataja vahetumine ja haruapteegi avamine)
OÜ Pharmandia Tartu Aardla Apteek alates 01.07.2018 (haruapteegi avamine)


3. Anti välja ravimite vahendamise tegevusluba

ANG & FERMAD TEAM OÜ


4. Tegevusluba tunnistati kehtetuks tegevusloa omaja taotluse alusel

Pharmascan OÜ