• English
  • Eesti

Ravimite Arava, Levitra, Zyvoxid, Pioglitazone Accord, Mycophenolate Mofetil Accord ja Letrozole Accord tarneraskused

06.07.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Deutschland GmbH esindaja teatas ravimi Arava 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine leflunomiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuli keskpaigani 2018. Ravim on veel vähestes apteekides saadaval. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma vajadusel oma raviarsti poole.

Müügiloa hoidja Bayer AG teatas ravimi Levitra 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine vardenafiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti lõpuni 2018. Saadaval on Levitra 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Zyvoxid 2 mg/ml infusioonilahuse (toimeaine linesoliid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuli keskpaigani 2018. Teisi sama toimeaine sisaldusega parenteraalselt manustatavaid ravimeid Eestis ei turustata, saadaval on linesoliidi suukaudsed preparaadid.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare Limited esindaja teatas ravimi Pioglitazone Accord 30 mg tablettide (toimeaine pioglitasoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti alguseni 2018. Apteekides on saadaval Pioglitazone Accord 15 mg ja 45 mg tabletid, teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma vajadusel oma raviarsti poole.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare Limited esindaja teatas ravimi Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine mükofenoolhape) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti alguseni 2018. Apteekides on saadaval sama toimeaine sisaldusega teise tootja preparaat.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare Limited esindaja teatas ravimi Letrozole Accord 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine letrosool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti alguseni 2018. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.