• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Inspra 50mg ja Dolocodon 10mg tabletid turustamine lõpetatakse

24.07.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Inspra õhukese polümeerikattega tablett  50mg N30 (toimeaine eplerenoon) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.

 

Müügiloa hoidja Zentiva k.s. esindaja teatas ravimi Dolocodon 10 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett  10mg N56 (toimeaine oksükodoon) turustamise lõpetamisest. Eestis turustatakse teise tootja ravimit, mis sisaldab samas annuses oksükodooni.