• English
  • Eesti

Soodusravimid

Printer-friendly version

Eesti Haigekassa kompenseerib osa enamiku ambulatoorselt kasutatavate ravimite hinnast. Ravimite kompenseerimise e Eesti Haigekassa ravimite loetellu kandmise üle otsustab sotsiaalminister, kellele annab nõu sotsiaalministeeriumi ravimikomisjon.

Ravimikomisjoni arutelu aluseks on ravimitootja taotlus ning Ravimiameti ja Eesti Haigekassa kirjalikud arvamused selle kohta. Ravimiamet annab arvamuse ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega, Haigekassa hindab ravimi kasutamise majanduslikke aspekte ning mõju eelarvele. Otsustusprotsessi reguleerib sotsiaalministri määrus.

Täpsemalt saab Eesti Haigekassa ravimite loetelust lugeda Sotsiaalministeeriumi (rubriik „Tervishoid“, edasi valik „Ravimid“) ja Eesti Haigekassa veebilehelt.