• English
  • Eesti

Ülevaatlik tabel veterinaarravimite tarneraskustest

10.07.2018
Printer-friendly version

Vastavalt Ravimiseaduse §64 lõikele 3 peab müügiloa hoidja Ravimiametit teavitama ravimiga varustamise katkemisest. Allpool on loetelu ravimitest, millel on Ravimiameti andmetel hetkel tarneraskus.

Euroopa Ravimiameti veebilehel avaldatud tarneraskuste teated on leitavad siit. Euroopa Ravimiamet avaldab nimekirja tarneraskustest, mille on põhjustanud ravimi kvaliteedi või ohutuse probleem ning mis mõjutavad kättesaadavust mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis.

 Müügiloa hoidjaRavimTarneraskuse lõppemine
29.05.2018Intervet International B.V.Metricure 500mg/19g intrauteriinsuspensioon (tsefapiriin)Tarneraskus kestab eeldatavasti juuni keskpaigani 2018
23.04.2018Intervet International B.V.Chorulon 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti (kooriongonadotropiin)Tarneraskuse kestus ei ole teada
23.04.2018Norbrook Laboratories LimitedNoroclox DC 500 mg/4,5 g intramammaarsuspensioon (kloksatsilliin)Tarneraskus kestab eeldatavasti mai lõpuni 2018
21.03.2018Intervet International B.V.Nobilis IB+G+ND süsteemulsioon (lindude nakkava bronhiidi, Newcastle'i tõve ja lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin)Tarneraskus kestab eeldatavasti maini 2018
10.04.2017Zoetis Belgium S.A.Depo-Medrone V 40 mg/ml süstesuspensioon (metüülprednisoloon)Tarneraskuse kestus ei ole teada